ابلاغیه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 
 

ابلاغیه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ابلاغیه به معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی در خصوص دومین رویداد ملی ایده‌بازار فراورده‌های بهداشتی، آرایشی، شوینده و سلولزی

با توجه به اهمیت و تأکید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مسیر رسیدن به اهداف کلان خود، جناب آقای دکتر ملک‌زاده، معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه فوق، ابلاغیه خود را به منظور حمایت و استفاده همه جانبه از ظرفیت‌های علمی کشور در خصوص سومین ایده‌بازار خوراک و نوشیدنی خطاب به تمامی معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات درمانی اعلام نمودند.